Aktualności

Pod patronatem MIK: Konkurs Fotograficzny Małopolska w Zjednoczonej Europie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie
fotograficznym.

Do konkursu można zgłaszać reportaże fotograficzne ukazujące przemiany, jakie zaszły w Małopolsce w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Termin nadsyłania prac upływa 1 września 2014 r.

Nagrodą w konkursie jest bon na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 3500 zł!

Planowana jest także wystawa prezentująca najlepsze konkursowe prace.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej RODM