Aktualności

Prace Dynamiki: warsztaty dla Muzeum Wojska w Białymstoku

1 i 2 lipca 2014 roku prowadziliśmy warsztat „technomuzeum” dla pracowników Muzeum Wojska w Białymstoku. W zajęciach uczestniczyli też wykładowcy i studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z Katedry Projektowania Architektonicznego. Spotkanie było częścią projektu Ścieżki 3Dostępu realizowanego przez Muzeum we współpracy z Politechniką. Celem tego działania jest przygotowanie interdyscyplinarnej formuły tworzenia oryginalnych programów edukacji kulturalnej wykorzystujących m.in. technologie mobilne, skanowanie i druk 3D.

https://www.flickr.com/photos/mik_krakow/14378232188/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/mik_krakow/14561470861/in/photostream/

To ambitne założenie wymagało przygotowania warsztatu interdyscyplinarnego. Staraliśmy się połączyć perspektywę interpretacji dziedzictwa z analizą możliwości zastosowania w muzeum nowych technologii komunikacyjnych. Połączenie tych odrębnych, ale, jak się okazało, dobrze się uzupełniających poziomów refleksji było możliwe dzięki współpracy – warsztat został przygotowany wspólnie przez Dynamikę Ekspozycji i Moiseum. Piotr Idziak z MIK prezentował podstawowe narzędzia wykorzystywane do interpretacji dziedzictwa, m.in.: tworzenie portretu odbiorcy, wybór i analizę tematu przewodniego, aktualizację treści muzeum. Zuzanna Stańska z Moiseum przedstawiała najnowsze trendy kształtujące wykorzystanie w muzeach technologii mobilnych i dobre praktyki w tym zakresie. Wspólnie pracowaliśmy nad możliwymi kierunkami dalszych działań podejmowanych wspólnie przez Muzeum i Politechnikę.

https://www.flickr.com/photos/mik_krakow/14564842745/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/mik_krakow/14378219618/in/photostream/

Projekt Ścieżki 3Dostępu wydał nam się bardzo obiecujący właśnie ze względu na tę współpracę, która wydaje się owocna już teraz – na wstępnym, koncepcyjnym etapie. Spojrzenie na zasoby muzeum od strony zagadnień technologicznych było bardzo inspirujące także dla prowadzących. Do warsztatu przystąpiliśmy z tezą, że mądre wykorzystanie nowych technologii wymaga dobrego przemyślenia ich roli w muzeum i celów, jakie przed nimi stawiamy. Przebieg zajęć utwierdził nas w przeświadczeniu, że w procesie projektowania takich rozwiązań współpraca między muzealnikami i „technologami” powinna rozpocząć się na jak najwcześniejszym etapie, bo może być inspirująca dla obu stron do tworzenia jak najlepiej dopasowanych do potrzeb muzeum rozwiązań. Metoda interpretacji dziedzictwa odgrywa w tym procesie rolę „wspólnej matrycy”, która łączy różne perspektywy i w ten sposób organizuje proces twórczy.

Fotorelacja z warsztatów