Aktualności

Nowe obiekty zdigitalizowane

Każdego dnia pracujemy nad wzbogacaniem portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” o nowe obiekty, powiązania i historie. Obecnie – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny – zakończyliśmy realizację drugiego projektu digitalizacyjnego prowadzonego przez naszą pracownię – projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus, w ramach którego mogą Państwo zobaczyć na portalu dodatkowe 120 obiektów z czterech muzeów.

Wśród nowych muzealiów znajdują się wyjątkowo cenne obiekty z Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym m.in. posąg św. Stanisława z 2. poł. XIV w, czy płyta nagrobna w wyobrażeniem „drzewa życia”, której historia rozpoczęła się w XI wieku. Nie zabraknie też rzeźb, w tym m.in. „Uczennicy w wieńcu z róż” z cyklu „Głowy wawelskie”, ceramiki (np. cukiernicy z serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego), reprezentacyjnych szyszaków z działu militariów, czy przykładów rękodzielniczego kunsztu XVII- i XVIII-wiecznych złotników, w warsztatach których powstawały misternie dekorowane zegary.

Na miłośników najdawniejszej historii czekają nowe obiekty z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w tym m.in. sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego, ostraka greckie, a także stele z cmentarzyska Kom Abu Billou z I–III wieku.

Zasoby portalu poszerzamy również o dodatkowe eksponaty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie o pozaziemskiej, kosmicznej proweniencji. Wśród nich można zobaczyć dwa wyjątkowe meteoryty – „Morasko” i „Grzempy”. Odkrywamy też historie zwierząt, które zasiedlały tereny dzisiejszej Małopolski w czasach, gdy jej powierzchnię pokrywało płytkie morze kredowe.

Listę 37 muzeów partnerskich dopełnia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z albumem drzeworytów autorstwa najsłynniejszego twórcy tej sztuki – Hokusaia, kolekcją szablonów farbiarskich, utensyliów do ceremonii parzenia herbaty, czy maską okina teatru nō. Wraz z wizerunkami obiektów, dzięki współpracy z kustoszami, na portalu można odnaleźć klucz do niezwykłego świata japońskiej tradycji i estetyki. Rozszerzając ramy czasowe naszej wirtualnej opowieści, zapraszamy także do odkrywania prac twórców polskiej szkoły plakatu (m.in. Wojciecha Fangora i Jana Młodożeńca). Całość dopełniają nieznane szerszej publiczności rysunki Andrzeja Wajdy.

Mamy nadzieję, że kolejne obiekty i historie, które publikujemy na rozpoczęcie wakacji, będą dla Państwa źródłem inspiracji do nowych odkryć, a poszerzone zasoby muzealne z regionu udostępnione on-line ułożą się w pełniejszą opowieść o Małopolsce, źródłach tradycji i kultury – także tej pozornie odległej – które wpływają znacznie na naszą teraźniejszość.

Zapraszamy do wsłuchania się w polifonię głosów, włączenia się w nurt tej toczącej się ponad czasem rozmowy.

Wstecz Dalej