Aktualności

Historia europejskiego malarstwa – podręcznik do edukacji dorosłych w MET

Metropolitan Museum Of Art udostępniło bardzo ciekawy podręcznik dla edukatorów poruszających się w obszarze historii sztuki. Looking to Connect with European Paintings: Visual Approaches for Teaching in the Galleries to poradnik do edukacji dorosłych. Został w nim przyjęty bardzo ciekawy podział tematyczny treści, który ma zastąpić narrację chronologiczną. Publikacja dotyczy kolekcji sztuki europejskiej w MET, która obejmuje głównie prace z okresu 1250 – 1900. Wybrane obrazy zostały tutaj zaprezentowane w obrębie czterech zagadnień: iluzja, granice, ruch, światło. Prace analizowane w ramach każdego zakresu tematycznego prezentują różne wyzwania, jakie stają przed artystami, wychodząc od wizualnych aspektów dzieł do przekazywanych poprzez nie znaczeń. Celem tych prezentacji jest też otworzenie przed odbiorcami szerszych kontekstów i powiązań między obrazami a innymi obiektami z kolekcji MET i współczesnymi zjawiskami w sztuce. Każdemu zakresowi tematycznemu towarzyszy dodatkowo zestaw pytań. Ich celem nie jest bynajmniej sprawdzanie wiedzy odbiorcy, ale skłonienie do refleksji poprzez poruszenie zmysłów.

Warto zwrócić uwagę na tę publikację, bo metodyczne podejście do edukacji dorosłych nie-profesjonalistów w muzeum sztuki zdaje się być wciąż pewnym novum. Dodatkowo propozycja MET realizuje ciekawe założenia edukacyjne: zagadnienia są tu prezentowane w szerokim układzie odniesień i zjawisk w sztuce, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty edukacji w muzeum.