Aktualności

Konferencja „Digitalizacja, wizualizacja i co dalej?”

Kiedy: 25 czerwca 2014 r., godz. 10.00–15.00
Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

Dostrzegając różne aspekty cyfryzacji, chcemy się podzielić naszą wiedzą, a także zainicjować debatę nad wykorzystaniem cyfrowych wizerunków obiektów w muzealnictwie.

Podczas spotkania poruszymy kwestie tworzenia certyfikowanych reprodukcji i kopii obrazów, pobierania opłat za udostępnianie wizerunków cyfrowych w świetle Dyrektywy Unii Europejskiej Re-Use, fotografowania dzieł sztuki, kalibracji sprzętu, wykorzystania skaningu laserowego i fotogrametrii cyfrowej w promocji muzeów, tworzenia audioprzewodników i aplikacji mobilnych dostosowujących zasoby i narracje muzealne także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Konferencja będzie podzielona na dwie części: seminaryjną oraz wystawowo-prezentacyjną, podczas której zostanie zaprezentowana m.in. technika DIGIGRAPHIE, od wykonania poprawnego zdjęcia obrazu po jego wydruk.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Paweł Szelest z naszej pracowni, przedstawiciele Fundacji Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Centrum Cyfrowego Projekt Polska, a także firm Nikon, Epson, Terramap, Alstor, którzy na co dzień wykorzystują zaawansowane technologie do pozyskiwania i przetwarzania wizerunków cyfrowych.

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres e-mail: biuro@mctt.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich muzealników zainteresowanych tematyką digitalizacyjną.