Aktualności

Konferencja „Digitalizacja, wizualizacja i co dalej?”

Wykonanie pomiarów i pozyskanie cyfrowych wizerunków obiektów to tylko część pracy, której rezultatem jest rzeczywisty model 3D udostępniony w przestrzeni wirtualnego muzeum. Bardzo ważną częścią procesu jest także wizualizacja. Podczas trzech lat pracy, realizując dwa projekty digitalizacyjne, Regionalna Pracownia Digitalizacji zebrała bardzo duże doświadczenie zarówno w zakresie pozyskiwania danych, jak i ich przetwarzania (digitalizacji i wizualizacji).
Efekty są udostępniane na stronie internetowej.

Dostrzegając różne aspekty cyfryzacji, chcemy się podzielić naszą wiedzą, a także zainicjować debatę nad wykorzystaniem cyfrowych wizerunków obiektów w muzealnictwie.

25 czerwca 2014 roku Małopolskim Instytucie Kultury, wspólnie z Fundacją Małopolskie Centrum Transferu Technologii, zaprosimy 37 partnerów muzealnych na konferencję „Digitalizacja, wizualizacja i co dalej?”. Podczas spotkania poruszymy kwestie tworzenia certyfikowanych reprodukcji i kopii obrazów, pobierania opłat za udostępnianie wizerunków cyfrowych w świetle Dyrektywy Unii Europejskiej Re-Use, fotografowania dzieł sztuki, kalibracji sprzętu, wykorzystania scaningu laserowego i fotogrametrii cyfrowej w promocji muzeów, tworzenia audioprzewodników i aplikacji mobilnych dostosowujących zasoby i narracje muzealne także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Paweł Szelest z naszej pracowni, przedstawiciele Fundacji Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Centrum Cyfrowego Projekt Polska, a także firm Nikon, Epson, Terramap, Alstor, którzy na co dzień wykorzystują zaawansowane technologie do pozyskiwania i przetwarzania wizerunków cyfrowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie początkiem szerszej dyskusji, która przyczyni się do pełniejszego wykorzystania możliwości, jakie daje digitalizacja i wizualizacja obiektów muzealnych.