Aktualności

Mazowiecki Instytut Kultury. Witamy nowy MIK na kulturalnej mapie Polski

Dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od 19 maja 2014 roku jest Mazowieckim Instytutem Kultury. Będzie to nie tylko zmiana nazwy, ale również nowy styl pracy i nowe priorytety. Pisze o tym Aleksandra Kielan, dyrektorka MIK-u:

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 roku zostało przekształcone w Mazowiecki Instytut Kultury. Ten akt formalny jest etapem w długotrwałym procesie zmian programowych. Rozpoczęliśmy przeobrażenia kilkanaście miesięcy temu i będą one postępowały. Docelowo Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) stanie się nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej. MIK, kontynuując najlepsze osiągnięcia MCKiS, będzie instytucją wzorcotwórczą, której projekty będą mogły służyć innym wykonawcom. Nie likwidujemy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, ale zostawiamy za sobą długi 14.letni etap. Powołując Mazowiecki Instytut Kultury rozpoczynamy nową wędrówkę.
Nadal jesteśmy w drodze – do lepszego. (źródło: Mazowiecki Instytut Kultury)

Nowy statut MIK-u (tego z Mazowsza) wskazuje następujące priorytety:

  • propagowanie dziedzictwa kulturowego;
  • realizowanie innowacyjnych projektów artystyczno-edukacyjnych;
  • prowadzenie badań analizujących stan kultury w regionie;
  • integracja środowisk twórczych i artystycznych.

Nowy statut można przeczytać tutaj. Koleżankom i kolegom z Warszawy życzymy wszystkiego najlepszego!