Aktualności

Warsztaty planowania ewaluacji projektów kulturalnych.

Kiedy: 12 czerwca 2014 r., godz. 10.00–16.00
Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

Poprawna ewaluacja projektu to nie tylko wymóg grantodawcy, to także konieczny etap realizacji działania czy strategii rozwoju. Służy ona poprawie jakości pracy, pomaga w dostosowaniu oferty do potrzeb i jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi edukacji: uczeniem się w działaniu.

Najprościej mówiąc ewaluacja to porównanie planów z rezultatami oraz wyciągnięcie wniosków z tego porównania. O ewaluacji myślimy już na etapie planowania projektu. Jak to zrobić? Co poddać ewaluacji i jak wykorzystać jej wyniki? Jakie narzędzia i wskaźniki zastosować?

Budowaniu planów ewaluacyjnych, zarówno dla konkretnych projektów jak i dla strategii rozwoju instytucji, będą poświęcone te warsztaty. Podczas naszego spotkania:

  • powiemy, jakie są etapy procesu ewaluacyjnego,
  • zaprezentujemy metody i narzędzia ewaluacji,
  • pomożemy skonstruować plan ewaluacji do konkretnych projektów lub planów strategicznych.


Zapraszamy grupy (od 2 do 4 osób). Wskazane, aby były to osoby, które wspólnie zamierzają przygotować projekt ewaluacji projektu lub planu strategicznego. Minimalna liczba grup na warsztatach: 4, maksymalna: 6.

Warsztaty prowadzi:
Piotr Knaś, etnolog i europeista. W Małopolskim Instytucie Kultury koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury oraz zajmuje się ewaluacją realizowanych tu programów.

CENA:
Koszt udziału w szkoleniu to, niezależnie od liczby osób w grupie (od 2 do 4), 300 PLN za grupę. Płatność na podstawie otrzymanej podczas warsztatów faktury.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 10 czerwca 2014 r., na adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl

Szkolenie zostaje odwołane.

[gview file=”http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/formularz-zgloszeniowy11.doc”]