Aktualności

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem dotacji przyznanych przez MKiDN w ramach Programów Ministra w Małopolsce w latach 2010-2013. W sumie do naszego regionu przez cztery lata trafiło 157 mln 790 tys. złotych. Zdecydowana większość środków trafiła do podmiotów znajdujących się w Krakowie (około 112 mln zł). Największa alokację środków miał Program Wydarzenia Artystyczne – w jego ramach rozdysponowano ponad 47 mln zł. Beneficjentem, który otrzymał największą pulę środków jest Krakowskie Biuro Festiwalowe (prawie 9 mln zł). Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe zestawienia. Dołączamy również bazę w pliku Excel do samodzielnego przeglądania informacji źródłowych, czy tworzenia wizualizacji.

[field name=multimedia]