Aktualności

Kraków i Małopolska. Fotografie pamiątkowe

W badaniach turystyki oraz uczestnictwa w kulturze coraz istotniejsze stają się zbiory danych związane z wykorzystaniem nowych technologii i nowych mediów. Każda nasza aktywność online połączona z użyciem tabletu, aparatu fotograficznego, smartfona pozostawia ślad. Ślady te są gromadzone, przetwarzane, analizowane przez dostawców usług, z których korzystamy (Facebook, Gmail, Allegro, itp.), zazwyczaj do swoich partykularnych celów, takich jak śledzenie trendów, dopasowywanie oferty, sprzedaży reklam, itp.). A my coraz chętniej dzielimy się naszą aktywnością z innymi przy użyciu nowych technologii/ mediów.

Jednym z trendów (i dostępnych technologii) jest geotagowanie zdjęć. Systemy, w ramach których dzielimy się z przyjaciółmi czy naszymi wirtualnymi odbiorcami zdjęciami pozwalają na ich oznaczenie na mapach (Flickr, Panoramio). Jeśli zsumować dostępne zdjęcia oznaczone geotagami i połączyć je w jednej bazie/ na jednej mapie powstaje ciekawy obraz miejsc szczególnie chętnie fotografowanych – zatem spektakularnych i najczęściej odwiedzanych. Efekt można zobaczyć m. in. w serwisie Sightmap.com.

Powstały obraz Krakowa, jako atrakcji oraz fotogenicznych widoków jest interesującą informacją do analiz marszrut i przepływów turystów. Można wskazać, że przepływy turystów są niebywale skoncentrowane wokół najbardziej atrakcyjnych obszarów, tych które są ikonami miasta. Co równie istotne dla planowania rozwoju turystyki, warto wskazać, że turyści potrzebują spójnych ciągów komunikacyjnych, atrakcyjnych do przemierzania. Wszelkie przerwy będą skutkowały odcięciem ciekawych miejsc od głównych strumieni przepływu turystów. Zatem budowanie kładek (przez Wisłę, nie ponad ulicami), najem lokali dla ciekawych inicjatyw, rewitalizowanie ulic (aby stawały się deptakami i ścieżkami rowerowymi) przyczynia się do poszerzania obszaru penetrowanego przez turytów. To samo dotyczy mieszkańców, którzy chętniej nawiedzają miejsca o „miejskiej tkance”.

Małopolska

Kraków

centrum krakow

innym ciekawym przykładem geomapingu jest mapa przygotowana przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów obrazująca najczęstsze trasy rowerzystów (trzeba wybrać warstwę trasy krakowskich rowerzystów).