Aktualności

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Programu „100-lecie I wojny światowej”

W ramach Programu „100-lecie I wojny światowej”, mającego na celu realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych nawiązujących do historii i budujących jej współczesne znaczenie w obiegu kultury, dofinansowanie uzyskało 21 projektów odnoszących się do 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej na terenie Małopolski.

Lista Projektów wraz z liczbą punktów i przyznaną kwotą, przeznaczonych do realizacji w ramach Programu „100-lecie I wojny światowej” [PDF]

Przypomnijmy: Program „100-lecie I wojny światowej” jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury, dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego. O środki z Programu starało się w sumie 51 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Kryteriami były m.in.: trafność – zgodność z celami Programu; użyteczność – przydatność projektu dla społeczności lokalnej i mieszkańców Małopolski; nowatorskość – na ile projekt jest nową bądź innowacyjną propozycją kulturalną, edukacyjną, artystyczną.

Regulamin programu i dodatkowe informacje związane z ogłoszeniem naboru można znaleźć tu.