Aktualności

Konferencja Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce

Informujemy o konferencji pt. “Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce”, która odbędzie się w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu k. Krakowa w dniach 7 – 8 czerwca 2014. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO w ramach projektu Strefa52.

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną dwa panele:

Pierwszy z nich – “Dom kultury w kontekście infrastruktury i przestrzeni” poruszy tematy dotyczące angażowania lokalnej społeczności w proces projektowania architektonicznego, współuczestnictwa i współodpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy, architektury w służbie zmiany społecznej, projektowania uniwersalnego – dla wszystkich i z wszystkimi. Wkrótce zamieścimy szczegółową listę zagadnień, o których chcielibyśmy porozmawiać w trakcie debaty.

Panel drugi – “Dom kultury w kontekście tworzących go ludzi” skupi się na tematach dotyczących istoty domów kultury i modeli ich funkcjonowania, wyzwań stojących przed instytucjami użyteczności publicznej, uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty lokalnej, współtworzenia instytucji kulturalnej ze społecznością i wspólnego zmieniania świata.

(źródło: Strefa52)

[field name=multimedia]