Aktualności

„Edukacja historyczna na planszy…” – konferencja w Rzeszowie

W dniu 10 marca 2014 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja pod hasłem „Edukacja historyczna na planszy – nowoczesne gry planszowe” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Tematem konferencji było wykorzystanie w edukacji szkolnej nowoczesnych gier planszowych opartych na historii.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, wydawnictwa Granna oraz Fabryki Gier Historycznych. Przedstawicielka Małopolskiego Instytutu Kultury, Anna Sarlej, wygłosiła prelekcję pt. „Gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu w świetle nowej podstawy programowej”. Przedstawiła wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie uczenia przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie oraz sposób, w jaki realizowane są one przez grę symulacyjną Chłopska Szkoła Biznesu (CSB). W części warsztatowej konferencji została również przeprowadzona pokazowa rozgrywka CSB. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób – głównie reprezentantów szkół województwa podkarpackiego.