Aktualności

Instytut Książki będzie miał nową siedzibę w Krakowie

Instytut Książki – narodowa instytucja kultury – będzie miał nową siedzibę w Krakowie. Nowym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa będzie adres „ul. Zygmunta Wróblewskiego 6”.

Instytut Książki ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki (marzec 2013) oraz na remont i przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 (styczeń 2014, nierozstrzygnięty).

[field name=multimedia]

Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu biura dla zespołu instytucji (obecnie biuro znajduje się przy ul. Szczepańskiej) oraz tzw. Kolegium Tłumaczy. Na stronie biura architektonicznego Fusion Studio, które wygrało pierwszy przetarg, można znaleźć wizualizację nowej siedziby Instytutu Kultury. Grafikom towarzyszy opis:

Przedmiotem opracowania było przygotowanie koncepcji architektonicznej przebudowy istniejącego zespołu budynków gospodarczo-garażowo-technicznych, na siedzibę Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki wraz z zagospodarowaniem terenu.
Nowa funkcja obiektu obejmuje część konferencyjną, archiwum do magazynowania książek, część mieszkalno-klubową z 5 apartamentami dla tłumaczy przyjezdnych oraz garażowo-techniczną. Wraz z zagospodarowaniem terenu wspólnym dla głównego budynku biurowego Instytutu Książki planuje się założenie parkowo-ogrodowe tzw. „Park Poetów”. Objęta opracowaniem działka znajduje się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego a najstarszą część istniejącej struktury stanowi zlokalizowany w północno-zachodnim narożniku działki budynek dawnej oficyny pochodzący z ok. 1900 r., którego oryginalną formę proponuje się zachować. Pozostała część założenia to dobudowany wzdłuż granicy działki budynek garaży dla samochodów zaplecza technicznego rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie , którego ciekawa forma dała początek głównej idei nowo dobydowywanego budynku. Wykorzystanie istniejącej formy architektonicznej budynku garażowego, którego specyficznie ukształtowana ściana frontowa- stanowisk postojowych ustawionych pod kątem przywołuje skojarzenie z ustawionym na półce księgozbiorem, jako motywu przewodniego nowego układu kompozycyjnego całości obiektu. Dodatkowo podkreślony ten efekt jest poprzez jasne elewacje przerywane regularnie akcentami w intensywnym kolorze rdzawym na wzór książek wstawionych na półkę grzbietami. Oprócz nawiązania merytorycznego odpowiadającego tematyce budynku forma elewacji tworzy rytm i ciekawą grę światła i cienia poprzez zmieniający się zig-zag. Poza zachowanymi elementami historycznymi wprowadza się nowoczesne materiały elewacyjne: szkło, aluminium , stal kortenowska oraz współczesne rozwiązania wnętrzarskie.Zakres prac obejmował również projekt wnętrz, proponuje się wnętrza maksymalnie elastyczne i różnorodne: możliwości zmniejszania i zwiększania strefy konferencyjnej w zależności od planowanych eventów, zróżnicowanej wielkości apartamentów jedno i dwupoziomowych w zależności od preferencji gości, możliwość rozbudowy z uwzględnieniem rezerwy magazynowej pod powiększający się systematycznie księgozbiór Instytutu, zakładający perspektywę co najmniej kilkunastoletnią oraz przemieszanie styli nowoczesnych i klasycznych dla stworzenia różnorodnego klimatu poszczególnych funkcji. (źródło: Fusion Studio)

Instytut Kultury poszerzy swoją ofertę i będzie mógł prowadzić nowe programy związane z literaturą w swojej nowej siedzibie. To mocne wsparcie dla rozwoju Krakowa jako Miasta literatury UNESCO.