Aktualności

Pod patronatem MIK: seminarium „Nim zaszumią skanery – praktyka oceny i opracowania zabytków dokumentarnych”

Kiedy: 18 marca 2014 r.
Gdzie: Warszawa, Centrum Promocji Informatyki

Zapraszamy, na podstawie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, do skorzystania z 10% RABATU przeznaczonego specjalnie dla naszych odbiorców.

Skonfrontowani ze znaleziskiem, spuścizną, darem itp., bibliotekarze niewyspecjalizowani w problematyce zbiorów specjalnych – której zresztą nikt obecnie w Polsce kompleksowo nie naucza – nie zawsze wiedzą, jak postępować. Narzuca się oczywiście potrzeba digitalizacji materiału, chociażby dla celów dokumentacyjnych. Nim jednak uruchomimy skaner, musimy wiedzieć, z jakim obiektem mamy do czynienia, co ma właściwie podlegać utrwaleniu, i jak wytworzyć dla niego prawidłowy zestaw meta danych, by nie trzeba było powtarzać raz wykonanej pracy.

W PROGRAMIE wydarzenia m.in.:

  • Wiedza księgoznawcza jest potrzebna bibliotekarzom

dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego)

  • Odczytywanie zapisów i znaków proweniencyjnych

Izabela Wiencek (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

  • Stary druk i jego opracowanie

dr Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka, Poznań)

  • Obiekty zabytkowe w bibliotekach. Co i jak opracowujemy

Małgorzata Bartosik (Książnica Pomorska)

  • Tajemnice zbiorów muzycznych

Ludmiła Sawicka (Répertoire International des Sources Musicales)

  • Bibliofilstwo jako filozofia i praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa

Wojciech Kochlewski (bibliofil, pasjonat kochający książki i tworzący ich historię)

  • Dobre i złe techniki cyfryzacji obiektów zabytkowych

Grzegorz Płoszajski (Politechnika Warszawska)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., kontakt: pr@cpi.com.pl