Aktualności

Planowanie strategiczne w bibliotece – szkolenie dla bibliotek powiatu polkowickiego

19 lutego 2014 r w Polkowicach (woj. dolnośląskie) odbyło się szkolenie zatytułowane „Myślimy strategicznie… Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji kultury” dla bibliotekarek z bibliotek gminnych i powiatowej. Na spotkaniu wspólnie przeanalizowaliśmy wybrane trendy zmian związane z rolą biblioteki oraz dylematy, przed którymi stoją obecnie te instytucje. Nieocenioną inspiracją do tej analizy jest raport Programu Rozwoju Bibliotek pt. Scenariusze przyszłości bibliotek (red. A. Tarkowski, E. Bendyk, FRSI, Warszawa 2011). Uczestniczki szkolenia zapoznały się z podstawami planowania strategicznego – od definiowania misji organizacji aż po formułowanie celów. Podczas zajęć uczestniczki przećwiczyły też wybrane narzędzia pomocne w analizie organizacji oraz jej otoczenia. Szkolenie, na zaproszenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, przeprowadzili Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.