Aktualności

Nagroda im. Mariana Korneckiego

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.
 • Nagrodę przyznaje się jako indywidualną lub zbiorową za wspólne dokonania.
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody w terminie do 20 marca 2014 roku. Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego w maju 2014 roku.

  Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego.

  Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.

  Wstecz Dalej