Aktualności

Niezbędnik licencji Creative Commons (CC toolkit for GLAM) – relacja

Czym są licencje Creative Commons, jakie korzyści ze sobą niosą i jak je stosować – to tylko część pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć podczas dwudniowego booksprintu wraz z przedstawicielemi europejskich organizacji zajmujących się tematyką otwartości (Europeana, Creative Commons NL, Creative Commons PL, Wikimedia SE) oraz pracownikami instytucji i organizacji działających w sektorze kultury (Pracownia Etnograficzna, Małopolski Instytut Kultury, innemuzem.pl).

Spotkanie w naszej siedzibie, koordynowane przez Creative Commons Polska, było częścią projektu CC Toolkits, którego celem jest przybliżenie tematyki licencji Creative Commons i ułatwienie ich praktycznego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego. W Małopolskim Instytucie Kultury, który od lat wdraża w swoich działaniach politykę otwartości, tworzyliśmy materiały kierowane do instytucji związanych z dziedzictwem kulturowym. Podobne niezbędniki dotyczące edukacji, rządzenia i nauki powstają w ramach projektu na całym świecie.

Otwartość to nie tylko wolne licencje – wykorzystując doświadczenia praktyków z sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) oraz środowisk sprzyjających tworzeniu i udostępnianiu otwartych zasobów, mogliśmy przyjąć znacznie szerszą perspektywę. Ważnym wątkiem okazał się temat domeny publicznej, praktyczne przykłady otwartościowych rozwiązań oraz sama definicja otwartości w kontekście instytucji GLAM, które, mimo wyraźnych różnic, realizują wspólną misję i napotykają na podobne trudności.

Efekt pracy zostanie opublikowany w kwietniu na stronie cctoolkits.com.

Wstecz Dalej