Aktualności

Dofinansowanie na projekty dotyczące I wojny światowej

W związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej, Małopolski Instytut Kultury ogłasza nabór projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu „100-lecie I wojny światowej”, realizowanego dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego.

Projekty o charakterze powiązanych ze sobą działań edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, nawiązujących do obchodów rocznicy wybuchu I wojny światowej, powinny być realizowane na obszarze administracyjnym województwa małopolskiego i odpowiadać następującym celom Programu:

  1. upowszechnianie informacji o Małopolsce jako istotnej arenie zmagań w trakcie I wojny światowej;
  2. ukazanie działań związanych z odbudową państwa polskiego w trakcie I wojny światowej;
  3. wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych dotyczących historii oraz pamięci;
  4. budowanie nowoczesnych postaw patriotycznych;
  5. integracja pokoleń i tworzenie warunków dla dialogu między pokoleniami o różnym doświadczeniu historycznym;
  6. budowanie znaczeń Małopolski jako regionu w przestrzeni europejskiej.

Termin dostarczenia projektów upływa 14 marca 2014 r. o godz. 16.00. Projekty mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: pierwszawojna[at]mik.krakow.pl (z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, zeskanowane do pliku PDF lub w innym formacie elektronicznym), faksem na nr 12 422 55 62 lub dostarczone osobiście do siedziby MIK przy ul. Karmelickiej 27 (III p.) w Krakowie.

Regulamin Programu „100-lecie I wojny światowej”

[field name=”multimedia”]

Pobierz regulamin [pdf]
Pobierz załącznik nr 1 do regulaminu [pdf]
Pobierz załącznik nr 1 do regulaminu w formacie DOC [doc]
Pobierz załącznik nr 2 do regulaminu [pdf]
Pobierz załącznik nr 3 do regulaminu [pdf]

Kontakt: Joanna Warchoł, tel. 12 422 18 84 lub 12 631 30 70, pon.–pt. w godz. 9.30–17.00.
Mail: pierwszawojna[at]mik.krakow.pl