Aktualności

Szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu

W dniu 12 lutego 2014 r. w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, które zorganizowała Anna Sarlej, a poprowadzili Sebastian Wacięga i Piotr Idziak. Celem szkolenia było przedstawienie możliwości wykorzystania gry w pracy doradcy zawodowego.

Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, szkół oraz prywatnych firm szkoleniowo-doradczych. Uczestnicy nie tylko zapoznali się z historią powstania gry, jej walorami integracyjnymi, aktywizacyjnymi oraz dydaktycznymi, ale także wzięli udział w dwóch rozgrywkach CSB – w wersji podstawowej oraz zaawansowanej (jest to wersja gry zawierająca symulację rynku pracy).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, a wolontariuszkom CSB – za pomoc w organizacji.