Aktualności

Wirtualne Muzea Małopolski Plus

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14
Data zamieszczenia: 04.03.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14
Data zamieszczenia: 28.02.2014


Znak sprawy: ZPA-271-1-1/14
Data zamieszczenia: 12.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ WMM plus

zał. 1 do SIWZ

zał. nr 2A i 2B do SIWZ

zał. nr 3A i 3B do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

zał. nr 5 do SIWZ

zał. nr 6 do SIWZ

zał. nr 7 do SIWZ

za.ł nr 8 do SIWZ

zał. nr 9 do SIWZ