Aktualności

CSB na seminarium poświęconym ekonomii społecznej

W dniach 11-12 grudnia 2013 roku przedstawicielka Małopolskiego Instytutu Kultury, Anna Sarlej, wzięła udział w seminarium zorganizowanym w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w MPiPS oraz Grupą ds. Edukacyjnych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie ES. Seminarium odbyło się w Tłuszczu pod Warszawą.

Jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią powstania oraz zastosowaniami symulacyjnej gry ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu, a także mogli w nią zagrać. Gra została zaprezentowana w kontekście wykorzystywania jej w działaniach edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Sama rozgrywka wzbudziła bardzo dużo emocji, a także wywołała żywą dyskusję na temat najefektywniejszych strategii i „przepisów” na wygraną.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wielu różnych instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej oraz edukacji, m.in.: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne CISTOR, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Synapsis oraz organizatorów. Prelekcje i prezentacje dotyczyły projektów realizowanych przez ww. instytucje oraz tematyki spółdzielni uczniowskich, materiałów edukacyjnych oraz książki: „Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych”.