Aktualności

Zakończyliśmy rok szkoleniowy w programie „Kultura w rozwoju”. Planujemy następny.

W ramach rocznego cyklu szkoleniowego „Dzielimy się doświadczeniem” spotkaliśmy się z uczestnikami szkoleń ośmiokrotnie. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Społeczność wokół domu kultury” i „Jak tworzyć ofertę zajęć dla rodziców z dziećmi” – dlatego je powtórzyliśmy. W ramach tego cyklu sale szkoleniowe MIK odwiedziło 120 osób. W większości byli to pracownicy domów i ośrodków kultury, ale także bibliotekarze, muzealnicy oraz członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Uczestnicy szkoleń ocenili naszą ofertę (ankiety, skala ocen: 1 – niedostateczny, 6 – celujący) w następujących kategoriach:

  • organizacja spotkania: 5,0
  • kompetencje i wiedza prowadzących: 5,4
  • formuła zajęć: 5,0
  • atmosfera w grupie zajęciowej: 5,5
  • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności we własnej pracy: 4,8
  • zgodność programu zajęć z oczekiwaniami: 4,9

Dziękujemy za tę ocenę i zapraszamy w roku 2014. Planujemy cykl warsztatów pod nazwą „Narzędziownik kulturalny”. Będą to zajęcia, które pozwolą uczestnikom na przećwiczenie w praktyce przydatnych umiejętności: prowadzenia spotkań i debat, pracy z młodzieżą metodą dramową, prowadzenia zajęć dla rodziców z małymi dziećmi i wielu innych.

Szczegółową ofertę opublikujemy na stronie MIK w połowie stycznia. Już dziś – serdecznie zapraszamy!