Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

Małopolski Instytut Kultury już po raz trzeci wziął udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. W zajęciach z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu zrealizowanych przez MIK uczestniczyło łącznie 140 osób.
W rozgrywkach dla osób dorosłych w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury wzięło udział 28 osób, pozostałych 112 uczestników zajęć to uczniowie krakowskich szkół, w których przeprowadzone zostały dodatkowe rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu: Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2, Gimnazjum nr 28, Gimnazjum nr 50, Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3. Zajęcia prowadzili Anna Sarlej i Sebastian Wacięga.
Rośnie popularność Chłopskiej Szkoły Biznesu jako narzędzia rozwijającego zmysł przedsiębiorczości i kompetencje społeczne młodzieży i osób dorosłych. W tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości rozgrywki edukacyjne lub warsztaty Chłopskiej Szkoły Biznesu zostały przeprowadzone również w krakowskiej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, na Politechnice Krakowskiej oraz w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączył się w tym roku również IV Małopolski Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Drelicharza z Andrychowa organizowany przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa.