Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu na Łódzkim Porcie Gier

Prezentacja Chłopskiej Szkoły Biznesu została przeprowadzona 23 listopada 2013 roku na zaproszenie Centrum KLUCZ, działającego przy Instytucie Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi.
Centrum Klucz było organizatorem święta przedsiębiorczości społecznej w Łodzi pod nazwą „Tydzień Być i Mieć”, który, jak piszą organizatorzy, „był dedykowany ludziom, którzy w swojej pracy łączą dbałość o dobro wspólne, realizację własnych pasji i zysk komercyjny”. W ramach „Tygodnia” zorganizowane zostały warsztaty związane z kreatywnością i biznesem, konferencja o patriotyzmie ekonomicznym oraz duże, miejskie wydarzenie z grami planszowymi. Podczas Łódzkiego Portu Gier Sebastian Wacięga przeprowadził rozgrywkę Chłopskiej Szkoły Biznesu w wersji podstawowej. Zainteresowanym osobom zaprezentował również możliwość przeprowadzenia rozgrywki w wariancie zaawansowanym
(z zatrudnianiem pracowników) oraz wariant wprowadzający w zagadnienia związane
z ekonomią społeczną, zatytułowany „Chłopska Ekonomia Społeczna”. W tym wariancie uczestnicy rozgrywki muszą łączyć myślenie rynkowe z działaniem na rzecz dobra wspólnego. Małopolski Instytut Kultury wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przeprowadził w 2012 i 2013 roku zajęcia wprowadzające do ekonomii społecznej w blisko 40 małopolskich szkołach.

Więcej informacji: