Aktualności

Rozpoczynamy nowy projekt europejski

Z przyjemnością informujemy, że od grudnia 2013 roku rozpoczynamy pracę w międzynarodowym projekcie „InHerit”, którego rezultatem będzie stworzenie ram edukacji zawodowej dla interpretatorów dziedzictwa, a także przygotowanie europejskiego podręcznika z zakresu praktyki interpretacji dziedzictwa. Dla MIK udział w tym projekcie jest naturalną kontynuacją realizowanego w 2013 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne muzeum w globalnym świecie”, mającego na celu usystematyzowanie metodologii, jaką stworzył program Dynamika Ekspozycji, i nawiązanie współpracy z małopolskimi muzeami. W projekcie „InHerit” interpretacja dziedzictwa jest ujmowana w znacznie większej skali, jako zagadnienie dotyczące wielu grup zawodowych i różnych gałęzi gospodarki. Partnerami projektu są europejskie organizacje związane z udostępnianiem dziedzictwa i edukacją, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze.

Projekt jest współfinansowany przez europejski program Grundtvig, zajmujący się ustawiczną edukacją.