Aktualności

Prawo do przestrzeni. Spotkanie wokół „Autoportretu”

Kiedy: 13 grudnia 2013 (piątek), godz. 18.00
Gdzie: MOCAK, ul Lipowa 4, Kraków

Głośne lamenty nad katastrofalnym stanem polskiej przestrzeni dobiegają z wielu stron. Często jednak, by zaszła zmiana, brakuje języka, w którym można się porozumieć w gronie różnych stron „grających” o miasto. Narzędzi dialogu dostarcza w bardzo przystępny sposób „Anty-Bezradnik: prawo do miasta w działaniu” Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego (w całości dostępny w sieci).

„Autoportret” zajmuje się przestrzenią jako fenomenem kultury, zawsze jednak wychodząc w swej refleksji od przestrzeni fizycznej. Jednak obok namysłu i refleksji ważne jest podejmowanie działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w miastach i pozwolą obywatelom odgrywać podmiotową rolę w decydowaniu o przestrzeni, która ich dotyczy, niezależnie od skali.
O prawie do miasta, partycypacji społecznej, demokracji, polityce, konfliktach i przestrzeni rozmawiać będą:

 • Lech Mergler (stowarzyszenie Prawo do miasta, współautor „Anty-Bezradnika”)
 • Paweł Hałat (stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto)

 • Spotkanie poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak (redaktorka naczelna „Autoportretu”)

  Wydawca „Anty-Bezradnika przestrzennego” :
  Biblioteka Res Publiki Nowej
  Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego
  00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5
  Publikacja jest wynikiem projektu „Anty-Bezradnik przestrzenny”
  realizowanego przez Stowarzyszenie MY-POZNANIACY,
  finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego