Aktualności

Warsztaty pisania scenariuszy plenerowych imprez społecznych

Kiedy: 10 grudnia 2013 r., godz. 10.00-16.00
Gdzie: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

Festyny, czyli plenerowe i otwarte dla wszystkich wydarzenia społeczno-kulturalne, to jedna z najstarszych form świętowania, integracji i zabawy. Chociaż zmieniają się oczekiwania i gusty publiczności, zwiększa mobilność mieszkańców małych miejscowości oraz pojawiają się coraz to nowe oferty spędzania czasu wolnego – to jednak dni miasta i gminy, święta ulicy, festyny wokół rocznic i produktów lokalnych wciąż przyciągają ludzi. Oznacza to, że festyn ma potencjał. Jednak, jak zauważają organizatorzy i realizatorzy tych wydarzeń, sam potencjał nie wystarcza. Tradycyjna formuła – prezentacja dorobku lokalnego po południu i koncert plus uczta wieczorem – przestaje być atrakcyjna.
Coraz częściej padają pytania pod adresem organizatorów o efekt wydanych na festyn pieniędzy. Czy sukces należy mierzyć tylko frekwencją? Czy może zadowoleniem publiczności? Intensywnością artystycznych wrażeń? Czy festyny – jak za dawnych lat – budują więzi między sąsiadami? Czy otwierają na lokalne bogactwo kulturowe? Uczą? Rozwijają?

Festyn społeczny może być zarówno alternatywą, jak i uzupełnieniem dla tradycyjnej formuły festynu. Różne lokalne grupy angażują się w taki sposób, że z publiczności stają się współtwórcami tego wydarzenia. Jak zachęcić mieszkańców do współorganizowania festynu i jak wspólnie napisać, a następnie zrealizować jego scenariusz – temu poświęcone będą warsztaty, na które zapraszamy pracowników instytucji kultury, samorządowców, członków lokalnych NGOsów oraz aktywnych mieszkańców.

Przebieg warsztatów:

 • Moduł 1: trochę teorii festynowej i kilka przydatnych narzędzi pracy z grupami mieszkańców
 • Moduł 2: praca z moderatorami w grupach roboczych nad scenariuszami dla konkretnych festynów
 • Moduł 3: prezentacja wypracowanych pomysłów i komentarze do nich

 • Zapraszamy grupy (od 2 do 5 osób). Optymalny jest skład mieszany: osoby z różnych instytucji/organizacji wspólnie planujących festyn. Minimalna liczba grup na warsztatach: 4, maksymalna: 6.

  Warsztaty prowadzi:
  Anna Miodyńska, w Małopolskim Instytucie Kultury koordynuje program Kultura w rozwoju. Trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorka i animatorka społeczna. Od wielu lat z przyjemnością bywa na festynach (bliskich i dalekich).
  Pracę w grupach roboczych moderować będą pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury.

  CENA:
  Koszt udziału w szkoleniu to 200 PLN za grupę, niezależnie od liczby osób w grupie (od 2 do 5). Płatność na podstawie otrzymanej podczas warsztatów faktury.

  ZGŁOSZENIA:
  Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 4 grudnia 2013 r., na adres: miodynska[at]mik.krakow.pl.