Aktualności

W taki sposób zobaczysz je tylko raz – prezentacja zabytków niedostępnych – prezentacja

materiały MIKW dniach 6-7 listopada 2013 r., w Łodzi, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Kultura i turystyka – miejsca spotkań”. Organizatorami konferencji byli Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego we współpracy z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kultura i Turystyka jest cyklicznym spotkaniem poświęconym współpracy instytucji kultury z podmiotami branży turystycznej. Prelegenci tegorocznej konferencji odnosić się będą do konkretnych miejsc w przestrzeni, będących bodźcem do interakcji między kulturą, a turystami. W ramach wydarzenia przewidziane są sesje plenarne i wykładowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty integracyjne dotyczące wykorzystania narzędzi nowoczesnego marketingu oraz komunikacji reprezentantów różnych gałęzi nauki i biznesu.
(Źródło: oficjalny komunikat o konferencji)

Podczas konferencji przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Kultury opowiedzieli o potencjale zabytków „zamkniętych” oraz o muzeum jako miejscu spotkań.

Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawiona podczas konferencji, dotyczącą udostępniania zabytków, które nie pełnią na co dzień funkcji turystycznych.