Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w tarnowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

17 października 2013 roku w tarnowskim oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbyło się seminarium dla nauczycieli pt. „Jak rozwijać talenty uczniów, wykorzystując gry symulacyjne”. Podczas seminarium zostały omówione, między innymi, różne metody edukacyjne służące aktywizowaniu i rozwijaniu talentów uczniów.
Osobnym punktem programu była prezentacja gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu:

  • jej genezy (historyczna inspiracja oraz dotychczasowe działania edukacyjne na rzecz przedsiębiorczości, m.in. lekcje, warsztaty, turnieje międzyszkolne);
  • założeń (symulacja działalności gospodarczej dla grupy 12–30 osób do przeprowadzenia w ciągu 45 minut);
  • zasad rozgrywki (prowadzenie przez uczestników własnej działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej);
  • możliwych zastosowań (odsłanianie ukrytych talentów uczniów, edukacja ekonomiczna w praktyce, integracja grupy).
  • Zaprezentowano również wyniki ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu”, który zrealizowano z udziałem 88 partnerów i niemal 16 000 uczestników rozgrywek w całej Polsce. Prezentację przeprowadzili Anna Sarlej i Sebastian Wacięga. Seminarium odbyło się w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”.