Aktualności

„Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej” – konferencja z udziałem MIK

Szlaki Małopolski oraz Wirtualne Muzea Małopolski zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji „Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej”, która odbędzie się 9 października 2013 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Podczas konferencji z udziałem środowisk akademickich i mediów, organizatorów turystyki, właścicieli i dysponentów obiektów sakralnych, będzie mowa o roli pielgrzymowania i turystyki religijnej w poszczególnych krajach oraz o wzajemnej współpracy miejsc kultu religijnego.

Prezentacja w/w portali prowadzonych przez MIK, zostanie zorganizowane w formie sesji posterowej i ma na celu zainteresowanie uczestników spotkania wykorzystaniem najnowszych technologii w promocji dziedzictwa kulturowego i turystyki opartej o jego zasoby.

Szlaki Małopolski (www.szlakimalopolski.pl) to największy serwis szlaków kulturowych w Polsce. Zawiera informacje o ponad 120 tego typu trasach, głównie z terenu Małopolski. Wiele z nich to szlaki turystyki religijnej. Szlaki pogrupowane są według kategorii ułatwiających wyszukiwanie według indywidualnych preferencji. Sprawnej nawigacji po serwisie sprzyja mapa przedstawiająca przebieg poszczególnych tras. Każdy ze szlaków został zaprezentowany na osobnej podstronie, na której znajdują się informacje o wybranych obiektach, mapa, długość trasy, sposób przemieszczania się po szlaku oraz zdjęcia i multimedia.

Zwiedzanie szlaków turystyki religijnej, można też zacząć od uruchomionego we wrześniu portalu – Wirtualne Muzeów Małopolski, który wśród 700 eksponatów z 35 muzeów prezentuje m.in. także pamiątki papieskie w formie dwu i trójwymiarowych wizerunków.

Zgromadzone na portalu obiekty związane z osobą Karola Wojtyły, znajdujące się na co dzień w wielu małopolskich muzeach można dokładnie obejrzeć, przybliżyć i obrócić, bez obawy o ich zniszczenie. To nowa jakość w zakresie kontaktu z dziedzictwem, dostępna na ekranie komputera, tabletu lub smartfona. Wirtualne eksponaty i poświęcone im materiały (pliki audio, filmiki zachęcające do kreatywnego spędzania czasu przy wykorzystaniu zasobów portalu, przekrojowe prezentacje, zdjęcia i opisy) mają za zadanie nie tylko rozbudzić wyobraźnię użytkowników serwisu, ale przede wszystkim stać się impulsem do odwiedzenia unikatowych kolekcji muzealnych.

Wizyta na www.muzea.malopolska.pl może być więc wstępem do udania się w podróż śladami wędrówek Jana Pawła II lub uzupełnieniem wiedzy dotyczącej tej wyjątkowej dla Polski postaci.