Aktualności

Pilotażowe badania małopolskich instytucji kultury

Przez cały październik Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał pilotaż formularza sprawozdawczego K-07 z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, którym zostaną objęte wybrane małopolskie instytucje kultury.

Celem badania pilotażowego będzie zebranie uwag i komentarzy na temat zmienionego formularza (planowanego do realizacji przez Główny Urząd Statystyczny za 2015 r.), które przyczynią się do udoskonalenia ostatecznej jego wersji. Wszystkie dotychczasowe propozycje zmian są efektem współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pilotażu, aby mieć bezpośredni wpływ na zakres danych przekazywanych w kolejnych edycjach badania.

Wypełnione pilotażK07 można przesyłać do 27 października na adres: pilotazK-07@stat.gov.pl