Aktualności

Pod patronatem MIK: XVI edycja seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie: Multimedia w Muzeach i Galeriach

Kiedy: 28 sierpnia 2013 r.
Gdzie: Centrum Promocji Informatyki, Warszawa

Podczas seminarium zaprezentowanych zostanie kilka interesujących przykładów wykorzystania multimediów w działalności muzeów. Omówione zostaną m.in. metodologie projektowania systemów zarządzania multimedialnymi elementami ekspozycji muzealnej, inżynieria wiedzy, systemy wspomagające zwiedzanie oraz zastosowanie Video Mappingu w przestrzeni muzealnej. Zadamy pytanie jakie są perspektywy rozwoju technologii prezentacji wiedzy w muzeum oraz jakie są pułapki nowoczesności. Ponadto przedstawiony zostanie temat współpracy międzynarodowej i promocji polskich kolekcji muzealnych w portalach europejskich. Na koniec omówiony zostanie problem wykorzystania identyfikacji wizualnej w instytucjach kultury (porady praktyczne). Zaproszeni praktycy podzielą się z uczestnikami seminarium swoją wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami oraz wnioskami z dotychczasowych działań.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie Centrum Promocji Informatyki.

Chęć udziału w seminarium należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy. Udział w seminarium jest bezpłatny (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).