Aktualności

Konferencja „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury” – zgłoszenia wystąpień

11–12 października 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja na temat idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów.
Organizatorzy konferencji zapraszają do wspólnego tworzenia programu – do 31 sierpnia czekają na propozycje sesji, warsztatów i wystąpień.

Głównym celem konferencji openGLAM 2013 jest prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom edukacyjnym oraz prawnym. Konferencja openGLAM 2013 będzie okazją do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty.

Propozycje do programu konferencji zgłaszać można poprzez formularz na stronie openGLAM 2013.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.