Architektura

Aktualizacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego

Szlak Architektury Drewnianej (woj. małopolskie) logotyp 223 x 108Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie we współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach rozpoczęło pracę nad aktualizacją bazy danych i promocją Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

„Ponieważ Szlak Zabytków Techniki jest dla naszego regionu bardziej charakterystyczny, Szlak Architektury Drewnianej spadł trochę na drugi plan. Od początku roku staliśmy się – decyzją Województwa Śląskiego – operatorem śląskiego odcinka tego szlaku i mamy nadzieję to zmienić, upowszechnić zwiedzanie zabytków na nim położonych. Chcemy, aby był lepiej postrzegany, lepiej widoczny i bardziej popularny, aby więcej turystów go zwiedzało. Chcemy również w jak najlepszy sposób przekazać informacje na temat historii obiektów, ich wyposażenia, co jest na tym szlaku charakterystycznego” – poinformował podczas konferencji prasowej w Chorzowie pełnomocnik dyrektora muzeum Przemysław Nocuń.

(Cyt. za: Portal Samorządowy)

Kościół w Brusieku, fot. Przykuta (Wikipedia)

Szlak liczy 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury drewnianej (kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, młyn wodny i spichlerze), a także dwa skanseny: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagrodę Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.

Kościół w Poniszowicach, fot. Sebi 216 (Wikipedia)

Trasa Szlaku została podzielona na sześć odcinków:

  • Trasa Główna – 326 km, biegnąca przez całe województwo (łącząca szlak małopolski z projektowanym szlakiem w województwie opolskim);
  • Pętla Częstochowska (C) – 180 km;
  • Pętla Gliwicka (G) – 160 km;
  • Pętla Rybnicka (R) – 130 km;
  • Pętla Pszczyńska (P) – 135 km;
  • Pętla Beskidzka (B) – 120 km.

Działania promocyjne będą prowadzone wspólnie z Województwem Małopolskim – w przyjętej wiosną tego roku wspólnej strategii rozwoju tych województw do 2020 roku. jednym z celów jest wypromowanie Szlaku Architektury Drewnianej jako głównego produktu turystycznego Polski południowej.