Aktualności

Krakowski Szlak Modernizmu

Szlak Modernizmu w Krakowie logotyp 223 x 108Fundacja Instytut Architektury we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto rozpoczęła pracę nad nowym projektem, którego celem jest dokumentacja oraz udostępnianie wiedzy na temat krakowskiej architektury modernizmu.

Pierwsze spotkanie organizacyjne zainteresowanych aktywnym udziałem w planowaniu oraz realizacji Krakowskiego Szlaku Modernizmu odbyło się wczoraj, ale osoby i instytucje chętne do współpracy w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Fundacji.

@:

stowarzyszenie@przestrzen.krakow.pl