Aktualności

„Chłopska Szkoła Biznesu” na Europejskich Dniach Pracy

10 maja 2013 roku w Nowym Sączu odbyła się konferencja z udziałem polskich i słowackich Partnerów Transgranicznego Rynku Pracy „Poprad – Dunajec” (m.in. urzędów pracy, agencji pośrednictwa pracy, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego). Podczas konferencji przedstawiono uczestnikom grę symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu” jako narzędzie edukacyjno-szkoleniowe wprowadzające do zagadnień związanych z przedsiębiorczością.

Partnerstwo Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „Poprad – Dunajec” powstało w marcu 2013 roku i obejmuje 65 instytucji z ziemi nowosądeckiej oraz Kraju Preszowskiego na Słowacji. Partnerska współpraca skupia się na trzech obszarach: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno-zawodowej. Konferencja towarzyszyła zainicjowanym przez Komisję Europejską Europejskim Dniom Pracy, które w Małopolsce zorganizowane zostały po raz czwarty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz jego Zespoły Zamiejscowe w Nowym Sączu i Tarnowie.

Prezentacja gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” przeprowadzona przez Sebastiana Wacięgę na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmowała:
historyczną inspirację – historię chłopskich przedsiębiorców z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego, do której nawiązuje treść gry,
walory edukacyjne „Chłopskiej Szkoły Biznesu” (m.in. możliwość zaangażowania do przedsiębiorczego działania grupy 12-30 osób, nauka planowania, współpracy oraz reagowania na zmieniające się warunki na rynku),
– możliwości wykorzystania gry w działalności edukacyjno-szkoleniowej Partnerów, zwłaszcza w obszarze „edukacja na rzecz rynku pracy”. Próbę takich działań podjęły już działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, które realizowały m.in. warsztat pn. „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”.

Prezentacja „Chłopskiej Szkoły Biznesu” do pobrania.