Aktualności

MIK poleca: szkolenie „Projektowanie oferty instytucji kultury”

Kiedy: 19-21 czerwca 2013 r.
Gdzie: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Projektowanie oferty instytucji kultury”, które odbędzie się w ramach programu „Kadry Kultury” koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie poprowadzi Anna Miodyńska z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Szkolenie skierowanie jest do:

 • menadżerów projektów kulturalnych
 • dyrektorów i kierowników instytucji kultury
 • pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie oferty instytucji kultury

 • Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Badanie zasobów lokalnych
 • Grupy społeczne: mieszkańcy jako odbiorcy i mieszkańcy jako współtwórcy oferty kulturalnej
 • Współpraca z wolontariuszami
 • Współpraca instytucji/organizacji na rzecz budowania oferty kulturalnej
 • Współpraca z darczyńcami
 • Plan współpracy lokalnej na rzecz rozwoju oferty kulturalnej i – szerzej – kultury w danej społeczności.

 • Rekrutacja trwa do 3 czerwca 2013 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, a następnie przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza pocztą na adres Narodowego Centrum Kultury (Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem: szkolenie.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Kadry Kultury”.