Aktualności

MIK pomoże łączyć Kraków rowerowo

Kiedy: 11 maja 2013 r., godz. 10.00-18.00
Gdzie: Arteteka, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego), Kraków

Zapraszamy mieszkańców Krakowa do udziału w Rowerowym Forum Dzielnicowym. Wydarzenie jest kolejnym etapem projektu „Krakowski Dialog Cykliczny”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, przy współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Małopolskim Instytutem Kultury.

Forum to otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic.
Podczas Forum pracując w 12-osobowych grupach uczestnicy zidentyfikują problemy i opracują propozycje rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących dzielnic. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści i specjalistki od infrastruktury rowerowej oraz konsultacji społecznych. Część zajęć poprowadzą specjaliści z MIK – Anna Miodyńska i Piotr Knaś.

Wszystkie pomysły zostaną przedstawione przez uczestników Forum podczas konsultacji społecznych w pięciu rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu Wschód i Podgórzu Zachód.
Wyniki konsultacji zostaną zapisane w formie „Kontraktu 100 rozwiązań”. Dokument będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury rowerowej przez ZIKiT.

Podczas Forum odbędzie się sesja plenarna, na której przedstawione i omówione zostaną wyniki badań ankietowych, których realizację już zakończyliśmy. W następnych latach działanie będzie kontynuowane podczas corocznego festiwalu Święto Cykliczne.

rowery