Aktualności

Konferencja „Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”

W województwie lubuskim znajduje się wiele interesujących zabytków, z którymi społeczność lokalna nie do końca się identyfikuje. Aby zwiększyć świadomość młodego pokolenia i pogłębić wiedzę o historii regionu, Fundacja DOBRO KULTURY, we współpracy z Katedrą Ochrony Zabytków na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, przygotowuje polsko-niemiecki projekt edukacyjny. Projekt ten obejmie także część Brandenburgii i Saksonii, które w przeszłości wraz z ziemią lubuską tworzyły wspólny krajobraz kulturowy.

26 kwietnia 2013 r. w Siedlisku k. Nowej Soli odbędzie się spotkanie wprowadzające do projektu „Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”. Wydarzenie skierowane jest do osób związanych ze środowiskiem szkolnym i edukacją pozaformalną, animatorów kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zajmujących się turystyką i dziedzictwem kulturowym. Podczas spotkania, które jest pierwszym etapem projektu, Katarzyna Dzigańska, Piotr Idziak i Marcin Klag zaprezentują projekt „Aqueduct” i konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski”.