Aktualności

Wprowadzenie do planowania strategicznego w instytucji kultury

12 marca 2013 roku w Małopolskim Instytucie Kultury odbyła się druga edycja szkolenia pt. „Myślimy strategicznie”. Uczestnicy poznali główne zagadnienia i praktyczne rozwiązania związane z długofalowym planowaniem działalności instytucji kultury. Metoda partycypacyjna, czyli z udziałem wszystkich pracowników i współpracowników, jest jednym ze sposobów budowania planów i strategii rozwoju organizacji. Bardzo dobrze sprawdza się ona w wypadku lokalnych instytucji kultury.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego. W pierwszym omówiono sposoby tworzenia planów rozwoju oraz główne etapy tego procesu. Szczególną uwagę zwrócono na wartość aktywnego uczestnictwa zespołu pracowników i współpracowników instytucji jako czynnika pomagającego w skutecznym wdrażaniu planu. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli przeprowadzanie diagnozy organizacji, analizy jej otoczenia oraz formułowanie celów strategicznych. Szkolenie prowadzili Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.

Małopolski Instytut Kultury od 2009 roku wspiera instytucje kultury w partycypacyjnym podejściu do procesu planowania. Efektem tej współpracy są plany i strategie rozwoju wielu instytucji kultury w Małopolsce i poza nią. Są to: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.