Aktualności

Przedsiębiorczość w praktyce – relacja ze szkolenia dla nauczycieli

24 stycznia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie przeprowadzone zostało szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem gry symulacyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Szkolenie nawiązywało do „Ekonomii w praktyce”, czyli IV etapu edukacyjnego nowej podstawy programowej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu uzyskali praktyczną wiedzę na temat prowadzenia rozgrywek edukacyjnych „Chłopskiej Szkoły Biznesu” oraz możliwości omawiania
i wyjaśniania podstawowych zjawisk ekonomicznych (takich jak np. podaż, popyt, spółka handlowa, przychód, koszt, zysk) w oparciu o doświadczenia uczestników wyniesione z rozgrywki.

Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na zagadnienie planowania działalności gospodarczej, omówienie jej przebiegu oraz analizę uzyskanych rezultatów. Dodatkowo, po raz pierwszy wykorzystano wariant rozgrywki, w którym pojawia się rynek pieniądza. Gracze prowadzili działalność gospodarczą, dysponując pożyczoną z banku gotówką. Przedsiębiorcy musieli nie tylko rozwijać produkcję oraz handel, ale również ponosić koszty zaciągniętego kredytu i dążyć do jego spłaty. W ten sposób uczestnicy rozgrywki znaleźli się w sytuacji bliskiej realnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej, której rozwój często opiera się na zaciąganych kredytach bankowych. Podobną metodą uczestnicy szkolenia będą mogli pracować ze swoimi uczniami, gdyż otrzymali bezpłatny egzemplarz gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Szkolenie prowadzili Piotr Idziak i Sebastian Wacięga.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest koordynowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.