Aktualności

MIK w Radzie Programowej pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą”

19 lutego 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej projektu „Dzielnice się liczą”. W skład Rady wchodzą: dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, radni miejscy, pracownicy ZIKiT, socjologowie i aktywiści miejscy. Do tego grona zaproszono także MIK, ze względu na nasze doświadczenia związane z konsultacjami społecznymi oraz jako wydawcę kwartalnika „Autoportret”.

Celem projektu jest wdrożenie budżetu partycypacyjnego dla trzech krakowskich dzielnic. Bezpośredni udział mieszkańców w planowaniu wydatków miejskich jest jednym z narzędzi partycypacyjnych w kilku miastach Polski (m.in. w Sopocie, Poznaniu i Łodzi). W Krakowie jest to nowość, dlatego realizator pomysłu – Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska” – będzie korzystać z doświadczeń łódzkich osiedli (odpowiednika naszych dzielnic). Partnerem projektu, obok Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, jest łódzkie Centrum Opus. Projekt finansowany jest z grantu Fundacji im. Stefana Batorego.

„Równie istotne jak dzielenie pieniędzy są integracja i edukacja zarówno mieszkańców, jak i reprezentujących ich radnych dzielnicowych. Partycypacja mieszkańców w planowaniu budżetu nie jest pozbawianiem radnych ich kompetencji. To szansa, by mogli oni lepiej poznać mieszkańców i ich potrzeby. A dla mieszkańców – to możliwość dowiedzenia się, jak skomplikowany jest proces powstawania inwestycji miejskich” – mówi członek zespołu realizującego projekt, Przemek Dziewitek z „Pracowni Obywatelskiej”.