Aktualności

Kreacja w promocji muzealnej

kreatW styczniu 2013 r. Łucja Piekarska-Duraj i Piotr Idziak (program Dynamika Ekspozycji MIK) spotkali się z Zespołem Promocji Muzeum Narodowego w Krakowie. Podczas intensywnych dwudniowych warsztatów wspólnie przećwiczone zostały znane, niemniej bardzo efektywne techniki wspomagania kreatywności, takie jak praca z analogiami, wizualizacje, ćwiczenia na zmianę perspektywy i rejestru językowego czy różne formy burzy mózgów. Zajęciom towarzyszył trening żonglowania, który nie tylko dobrze spełnia funkcję „ćwiczeń międzylekcyjnych”, ale także relaksuje, co w kreacji jest bardzo ważne.

Szkolenie „Narzędzia i techniki kreatywności” było przygotowane specjalnie z myślą o zespole promocji muzeum: cały drugi dzień był poświęcony prezentacji i wykorzystaniu narzędzi, jakie składają się na metodę EXPO. Jest to wypracowany w toku doświadczeń Dynamiki Ekspozycji sposób zastosowania w muzeum podejścia interpretacyjnego, zakładający m.in. konieczność jego aktualizacji do bieżących potrzeb odbiorców i szukanie aktywnych form jego prezentacji. W ten sposób udało się zrealizować główne zamierzenie treningu: przedstawić i wykorzystać w pracy na konkretnych przykładach takie metody wspomagania kreatywności, które można będzie od razu zastosować zarówno w działalności zawodowej, jak i w prywatnym życiu.

Mamy nadzieję, że poprzez ten warsztat udało nam się wykazać, iż kreatywność jest postawą, którą każdy może rozwijać i która naprawdę się przydaje w wielu sytuacjach życiowych. Szkolenie przebiegało w świetnej atmosferze. Dziękujemy! Już wkrótce zaprosimy na kolejne warsztaty z kreatywności w muzeum, tym razem do MIKu.