Aktualności

Małopolski Szlak Powstania Styczniowego

W Małopolsce zostanie powołany Szlak Powstania Styczniowego obejmujący teren 23 gmin należących w Małopolsce w powiecie olkuskim, miechowskim, proszowickim i krakowskim. Na szlaku znajdą się też obiekty w Krakowie i Tarnowie.

Podczas konferencji „Powstanie styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski. Małopolski Szlak Powstania Styczniowego”, która odbyła się 22 stycznia 2013 r. w Krakowie zaprezentowano wstępne zało żenia szlaku.

W ramach projektu, do końca 2013 r., powstanie strona internetowa szlaku, przewodnik książkowy oraz przewodnik online po trasie, natomiast miejsca, w których trwały walki lub w których znajdują się miejsca pamięci będą oznaczone wizualnie za pomocą specjalnych tablic informacyjnych.

Koordynatorem szlaku będzie Małopolskie Centrum Edukacji MEC, które realizuje projekt w partnerstwie z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.