Aktualności

Co z Krupniczą? Raport

Pamiętacie Inicjatywę Nowa Krupnicza, w ramach której MIK, we wrześniu 2012, realizował badanie ankietowe i konsultacje społeczne? Zapraszamy do lektury raportu opisującego rezultaty tych działań.

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy. Wszystkie te działania koordynuje architekt, Paweł Chlebicki.

22 września 2012 r. w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), podczas których powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy.

Konsultacje związane z Krupniczą realizujemy w MIK-u w ramach programu „Autoportret. Debaty”.

[field name=multimedia]