Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Społeczność wokół instytucji kultury”

6 lutego 2013 roku zapraszamy na pierwszy warsztat z cyklu „Dzielimy się doświadczeniem”.
Zatytułowaliśmy go „Społeczność wokół instytucji kultury”. Zaproszenie kierujemy do pracowników domów/ośrodków kultury i bibliotek, społecznych animatorów kultury oraz samorządowców.
Instytucję kultury tworzą nie tylko pracownicy i odbiorcy oferty kulturalnej, ale także osoby na różne sposoby ją wspierające: swoim czasem, kreatywnością, kompetencjami czy dobrami materialnymi.
Podczas warsztatów dowiemy się, jak budować trwałe relacje z trzema grupami:

  • mieszkańcami,
  • wolontariuszami,
  • darczyńcami.

Warsztat ma charakter pilotażowy, każdej z grup poświęcamy jeden moduł szkoleniowy (90 min.). Poszczególne moduły, zgodnie z zainteresowaniem uczestników pilotażu, rozwiniemy w szkoleniach poświęconych już w całości budowaniu tych grup i współpracy z nimi.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 6 lutego 2013 roku (środa) w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie MIK. Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) prosimy przesyłać do 1 lutego na adres: miodynska@mik.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Brak wolnych miejsc.

Warsztaty poprowadzą:
Anna Miodyńska: trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna. Od wielu lat współpracuje z lokalnymi ośrodkami kultury w Małopolsce i bibliotekami (Program Rozwoju Bibliotek). W MIK koordynuje program konsultacyjno- szkoleniowy „Zadziałaj dla siebie”.

Greta Gorgoń: w MIK kieruje działem promocji i odpowiada za działania z zakresu marketingu i PR, w którym to obszarze posiada wieloletnie doświadczenie. W ramach dotychczasowych obowiązków zajmowała się m.in. planowaniem i realizacją strategii marketingowych i public relations, organizacją wydarzeń i ich promocją oraz fundraisingiem – pozyskiwaniem wsparcia finansowego i rzeczowego.

Kamila Kosmalska: absolwentka zarządzania i animacji kultury. Koordynuje współpracę MIK z wolontariuszami i praktykantami.