Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu – relacja z warsztatów dla nauczycieli w Andrychowie

27 i 28 grudnia 2012 roku w Andrychowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli z gminy Andrychów w ramach projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego. Warsztaty były poświęcone lokalnym tradycjom rzemieślniczym i handlowym, z naciskiem na organizację i rozwój przemysłu tkackiego w XVIII-wiecznym ośrodku andrychowskim.

Część historyczna spotkania dotyczyła czynników, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej gospodarki. W XVIII-wiecznym kluczu andrychowskim, składającym się z 7 miejscowości (Andrychów, Roczyny, Targanice, Wieprz, Zagórnik, Inwałd i Sułkowice), nastąpiła koncentracja i specjalizacja produkcji rzemieślniczej w takim stopniu, że można było mówić o zjawisku wsi przemysłowych. Na fali rozwoju tzw. przemysłu domowego oraz handlu płótnami lnianymi Andrychów otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju Stanisława Augusta Poniatowskiego z 24 października 1767 roku.

Część praktyczna szkolenia dotyczyła wykorzystania gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” w środowisku szkolnym. Nauczyciele zapoznali się w praktyce z zasadami prowadzenia rozgrywki oraz możliwościami zastosowania gry w ramach prowadzonych zajęć (m.in. podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, historia, lekcje wychowawcze).

Podczas spotkania zaprezentowano również historyczne wizerunki lokalnych przedsiębiorców: drelicharza oraz drelicharki. Zostały one odnalezione we Lwowie przez etnologa i historyka sztuki Aleksandra Błachowskiego. Doktor Błachowski przekazał informację o swoim znalezisku etnografce pochodzącej z Andrychowa i pracowniczce Muzeum Etnograficznego w Krakowie śp. Ewie Fryś. Za jej pośrednictwem w 2008 roku skany wizerunków handlarzy płótnem lnianym autorstwa Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego (1808–1849) trafiły w 2008 roku do Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Były one wielokrotnie wykorzystywane w działaniach edukacyjnych i promocyjnych realizowanych we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury – dwóch edycjach akcji Muzeobranie (2008, 2009) i trzech edycjach Małopolskich Międzyszkolnych Turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Drelicharza z Andrychowa (2010–2012).

Warsztaty prowadzili Piotr Idziak i Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Maria Przybyłowicz z Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Inicjatorem szkolenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.

Wybrane źródła:

  • A. Błachowski, Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego, Toruń 2011.
  • A. Jura, Drelichy andrychowskie. Karta z dziejów przemysłu i handlu wyrobami tkackimi w Polsce, Warszawa 1925.
  • M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1972.
  • M. Kulczykowski, Dwa Wieki miasta Andrychowa (1767–1967), Kraków 1967.

  • drelicharsko