Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu – spotkanie z partnerami w województwie świętokrzyskim

11 grudnia 2012 roku w Kielcach odbyło się spotkanie robocze z partnerami projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dotyczyło ono organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi i wykorzystania gry „Chłopska Szkoła Biznesu” w zajęciach dydaktycznych. Szkolenie w ŚCDN zaplanowano na 31 stycznia 2013 roku. Zgłoszenia przyjmuje p. Maria Krogulec-Sobowiec (kontakt: maria.sobowiec[at]scdn.pl, tel. 41 362 45 48 w. 121). Na spotkaniu omówiono również inne pomysły i możliwości wykorzystania gry CSB w przyszłości (m.in. możliwość wdrożenia tzw. innowacji pedagogicznej w wybranej szkole województwa świętokrzyskiego czy stworzenie platformy internetowej dla nauczycieli-użytkowników gry w ramach sieci współpracy i samokształcenia). Rozważano również możliwość przeprowadzenia, już po raz trzeci, rozgrywek „Chłopskiej Szkoły Biznesu” w czerwcu 2013 roku w Kielcach w ramach finału III Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego organizowanego od 2010 roku przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Drugie spotkanie miało miejsce w kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy, które jest organizatorem I Świętokrzyskiego Międzyszkolnego Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu. Podczas spotkania omówiono głównie sprawy organizacyjne (sposób prowadzenia rekrutacji szkół, zasady rozgrywek finałowych itp.). Zgłoszenia szkół do turnieju przyjmuje Przemysław Krystian (p.krystian[at]muzeumzabawek.eu, tel. 41 344 40 78 w. 173). Na spotkaniu omówiono również długofalowe działania Muzeum z wykorzystaniem „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Gra symulacyjna spełnia w Muzeum dwa zadania: jest wykorzystywana jako element kończący zwiedzanie Muzeum – wspólna aktywność dla grup do 30 osób; wpisuje się także w długofalowe plany Muzeum dotarcia z ofertą edukacyjną nie tylko do dzieci, ale również do szkół i nauczycieli gimnazjalnych.