Aktualności

Szkolenie dla prowadzących grę symulacyjną Chłopska Szkoła Biznesu – relacja

12 grudnia 2012 roku odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury szkolenie dla instytucji, które będą wykorzystywać grę symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu” w swojej działalności.

Szkolenie obejmowało część historyczną i praktyczną. W pierwszej części omówione zostały wybrane wątki z historii ośrodka andrychowskiego w XVIII i XIX wieku, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości w tym okresie. Część praktyczna dotyczyła prowadzenia rozgrywki w wersji podstawowej oraz zaawansowanej (rynek pracy, spółki handlowe).

W szkoleniu uczestniczyły przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziemicach, Biblioteki Publicznej w Krynicy, Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i jej filii w Barcicach oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Istnieje możliwość pozyskania bezpłatnego egzemplarza Chłopskiej Szkoły Biznesu na potrzeby działalności edukacyjnej. Warunkiem jest przeprowadzenie zajęć, lekcji, rozgrywek lub innych działań edukacyjnych z wykorzystaniem gry z udziałem minimum 90 uczestników, w terminie do 15 marca 2013 roku. Działanie może obejmować kilka spotkań z udziałem kilkunastu lub kilkudziesięciu uczestników rozgrywek.

W wypadku instytucji i organizacji z terenu województwa małopolskiego gry są dystrybuowane przez Urząd Miasta Andrychowa. Osoba kontaktowa: Marcin Putyra, tel. 33 842 99 36, csb@andrychow.eu

W wypadku instytucji i organizacji spoza województwa małopolskiego gry będą dystrybuowane przez Małopolski Instytut Kultury. Osoba kontaktowa: Sebastian Wacięga, tel. 12 422 18 84, csb@mik.krakow.pl

Dystrybucja bezpłatnych egzemplarzy gry jest prowadzona w ramach projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.
NBP